Γεώργιος Καλούδης
6948173832

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Μεταγραφή ανήλικου αθλητή για σπουδαίο λόγο. Άρνηση αθλητικής ομοσπονδίας να δεχθεί την αίτηση μετεγγραφής ενός αθλητή με την αιτιολογία ότι η άρνησή της έχει έρεισμα τους περιορισμούς του κανονισμού μεταγραφών.

07/12/2021

(Α.Σ.Ε.Α.Δ.) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11/2021

Μεταγραφή ανήλικου αθλητή για σπουδαίο λόγο. Άρνηση αθλητικής ομοσπονδίας να δεχθεί την αίτηση μετεγγραφής ενός αθλητή με την αιτιολογία ότι η άρνησή της έχει έρεισμα τους περιορισμούς του κανονισμού μεταγραφών. Προσφυγή κατά απόφασης επιτροπής μεταγραφών Αθλητικής Ομοσπονδίας. Παραδεκτή άσκηση προσφυγής ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ.. απορριπτομένου του ισχυρισμού του προσθέτως παρεμβαίνοντος αθλητικού σωματείου περί αρμοδιότητας των πολιτικών δικαστηρίων. Συζήτηση της υποθέσεως χωρίς τη φυσική παρουσία των διαδίκων και των δικηγόρων τους. Τα δικονομικά αλλά και τα δικαιώματα αναφορικά με τα υπερασπιστικά καθήκοντα των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων ενώπιον του δικαιοδοτικού οργάνου, δεν φαλκιδεύονται. Απορρίπτει αίτημα αναβολής εκδίκασης της προσφυγής. Κρίση της νομιμότητας των ρυθμίσεων του “Κανονισμού Εγγραφών – Μεταγραφών” της Ομοσπονδίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ.1 και 16 παρ.9 του Συντάγματος. Τι συνιστά σπουδαίο λόγο μεταγραφής αθλητή σε άλλο σωματείο. Η υπό κρίση προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη. ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και απορρίπτει κατ’ ουσίαν την αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση. ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και κατ’ ουσίαν την προσφυγή. ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη μετεγγραφή του ανωτέρω αθλητή από το αθλητικό Σωματείο «........................», στο αθλητικό Σωματείο «.......................................». ΔΙΑΤΑΣΕΙ την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου στους προσφεύγοντες.

Γεώργιος Καλούδης
|
Δικηγόρος
|
Ιθάκης 8, Χαλάνδρι, ΤΚ. 15233
|
info@athleticslaw.gr
|
6948173832
AthleticsLaw © 2021 – 2024 All Rights Reserved
|
Powered by NVG
Πολιτική Απορρήτου
menu