Γεώργιος Καλούδης
6948173832

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Σύνταξη ιδρυτικών καταστατικών αθλητικών ομοσπονδιών ενώσεων και σωματείων. Πλήρης καθοδήγηση για τη διαδικασία ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας των ανωτέρω φορέων. Τροποποίηση καταστατικών αθλητικών φορέων και εναρμόνιση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Σύνταξη εσωτερικών κανονισμών. Σύνταξη καταστατικών συνδέσμων προπονητών. Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αθλητικό Δίκαιο

Γεώργιος Καλούδης
|
Δικηγόρος
|
Ιθάκης 8, Χαλάνδρι, ΤΚ. 15233
|
info@athleticslaw.gr
|
6948173832
AthleticsLaw © 2021 – 2024 All Rights Reserved
|
Powered by NVG
Πολιτική Απορρήτου
menu