Γεώργιος Καλούδης
6948173832
Γεώργιος Καλούδης
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 25 Μαρτίου 1973. Είναι παντρεμένος κι έχει δύο παιδιά. Σπούδασε στην Ιταλία και πήρε το πτυχίο του από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Macerata. Εξασκεί την δικηγορία από το 2006 και διατηρεί έως σήμερα δικηγορικό γραφείο στο Χαλάνδρι. Εκτός της Ελληνικής μητρικής του γλώσσας, μιλά απταίστως Ιταλικά και Αγγλικά.

Πρόσφατοι Σημαντικοί Επαγγελματικοί Σταθμοί

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

(2015-2019) Μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού & Δικηγόρος - Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού

(2018) Νομικός Σύμβουλος της Ομάδας Εργασίας για την Ολοκλήρωση του Πλαισίου Αντικειμενικής Αξιολόγησης των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών. Έργο της Ομάδας Εργασίας: Η Ολοκλήρωση του Πλαισίου Αντικειμενικής Αξιολόγησης των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών, η θεσμοθέτηση και η ενσωμάτωσή του στην Εθνική Νομοθεσία

(2018 -2019) Νομικός σύμβουλος της Ομάδας Εργασίας για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Εποπτείας της Προγραμματικής Συμφωνίας (ΕΕΠΣ) που υπεγράφη μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. για την υλοποίηση της Προγραμματικής Συμφωνίας «Εθνικά Ψηφιακά Μητρώα για τον Αθλητισμό».

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ

(2016) Νομικός σύμβουλος της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού με τον τίτλο «Επιτροπή για την Επαναξιολόγηση των Δομών των Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του ΥΠΠΟΑ». Έργο της η επαναξιολόγηση των δομών των Οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και η επεξεργασία προτάσεων ανασυγκρότησης και εξορθολογισμού, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΟΜ/Φ.20/οικ.2836/1-2-2016 οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σκοπός της η αποτίμηση της διαμορφωθείσας κατάστασης στο πεδίο των δομών, (ο εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών και η πρόταση αντίστοιχων βελτιωτικών κινήσεων, διατηρώντας κατά το δυνατό σταθερό το υφιστάμενο στελεχιακό δυναμικό και επίπεδο του συνολικού αριθμού των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων) με πόρισμα δράσεων οργανωτικής αναδιάρθρωσης πλήρως τεκμηριωμένο, με βασικά κριτήρια:  τις λειτουργικές ανάγκες του φορέα, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αξιοποίηση των πόρων, την ενίσχυση της συνοχής και του συντονισμού, την άρση ενδεχόμενων επικαλύψεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

(2015-2018) Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ.

(2018 -2019) Νομικός Σύμβουλος στην Εθνική Πλατφόρμα Εναρμόνισης με τη Διεθνή Σύμβαση της UNESCO για την καταπολέμηση του ντόπινγκ.

Η Εθνική Πλατφόρμα Εναρμόνισης με τη Διεθνή Σύμβαση της UNESCO για την καταπολέμηση του ντοπινγκ, είναι ένα Εθνικό Συντονιστικό Όργανο συναρμόδιων Υπουργείων για τη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών για την καταπολέμηση του ντόπινγκ. Έργο της μεταξύ άλλων, η επεξεργασία θέσεων, προτάσεων και εκθέσεων προς την UNESCO και την Μόνιμη Εθνική Αντιπροσωπεία σε αυτήν, με μορφή εισήγησης προς τους αρμόδιους Υπουργούς για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την καταπολέμηση του ντόπινγκ.

Η Εθνική Πλατφόρμα Εναρμόνισης διασφαλίζει μια ενοποιημένη προσέγγιση στην εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, εξασφαλίζοντας συνοχή, λογοδοσία και δικαιοδοσία αρμοδιοτήτων κάθε συμμετέχοντα φορέα.

To 2019 προτάθηκε από την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην UNESCO ως υποψήφιος της Ελλάδας για τη στελέχωση της επιτροπής ειδικών νομικών επιστημόνων για την αναθεώρηση της Διεθνούς Σύμβασης της UNESCO για την καταπολέμηση του ντόπινγκ (International Convention against Doping in Sport: high-level panel of legal experts).

 

Συμμετοχή σε συνέδρια - διοργανώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

07/04/2019 – 09/04/2019 Βουκουρέστι, Ρουμανία

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εκπροσώπηση της Ελλάδας στη διεξαγωγή του «EU SPORT FORUM 2019, 08-09/04/2019»

20/04/2018 – 24/04/2018 Λωζάνη - Ελβετία

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο παγκόσμιο συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ - WADA με θέμα “Shaping the Future of Clean Sport”.

13/05/2018 – 16/05/2018 Στρασβούργο, Γαλλία

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Συμμετοχή ως Σύμβουλος με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Ιούλιο Ε. Συναδινό στη «12η Σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου EPAS της Ευρώπης» και στη «15η Σύνοδο Υπουργών Αθλητισμού», έπειτα από την πρόσκληση του Enlarged Partial Agreement on Sport.

14/10/2018 – 16/10/2018 Αρχαία Ολυμπία

ΔΙΔΑΣΚΩΝ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Εισηγητής στο 5ο Θερινό Σχολείο Αθλητικών Συντακτών που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου  στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας με σκοπό την επιμόρφωση των Δημοσιογράφων - Συντακτών αθλητικού τύπου.

16/10/2018 – 17/10/2018 Λουτράκι

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ

Ομιλητής στο 24ο Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ΩΡΛ στη θεματική ενότητα : «Φαρμακοδιέγερση και Νομικά Ζητήματα – Νομικές Συνέπειες»

06/11/2017 – 09/11/2017 Παρίσι, Γαλλία

UNESCO – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Συμμετοχή στην 39η Γενική Διάσκεψη της UNESCO, της Επιτροπής SHS (Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών) για την καταπολέμηση του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό, με την προβολή στο Σώμα της Γενικής Συνέλευσης της UNESCO ολοκληρωμένου σχεδίου που αφορούσε την λειτουργία του Παρατηρητηρίου της Γυναίκας σύμφωνα με τα Ελληνικά δεδομένα.

13/03/2017 – 16/03/2017 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Παγκόσμιο συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Καταπολέμηση του Ντόπινγκ. Εκπροσώπηση του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ.

24/09/2017 – 26/09/2017

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Έκτη Σύνοδο της Διάσκεψης των χωρών μερών της Διεθνούς Σύμβασης για την Καταπολέμηση του Ντόπινγκ.

06/10/2017 – 08/10/2017 Αρχαία Ολυμπία

ΔΙΔΑΣΚΩΝ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ στην επιμόρφωση των Δημοσιογράφων - Συντακτών αθλητικού τύπου και Διδάσκων στο 4ο Θερινό Σχολείο Αθλητικών Συντακτών που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

13/09/2016 – 16/09/2016 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην 36η Σύσκεψη της Ειδικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (CAHAMA).

02/12/2016 – 03/12/2016 Θεσσαλονίκη

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ με θέμα: «Το Ντόπινγκ σε Νέα Εποχή».

31/03/2016 – 02/04/2016 Θεσσαλονίκη

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας αθλητισμού στη «Διεθνή έκθεση Αθλητικών Ειδών & Εξοπλισμού SPORTEXPO MARATHON»


05/10/2016 – 09/10/2016
Αρχαία Ολυμπία

ΔΙΔΑΣΚΩΝ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Διδάσκων στο 3ο Θερινό Σχολείο Αθλητικών Συντακτών που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

 

 

Εθελοντική Παροχή Νομικής Βοήθειας

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

(2016-2019) Άμισθο μέλος της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.)  συστήθηκε με το άρθρο 41Α του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α/1999) και αποτελεί το κυρίαρχο όργανο της Πολιτείας στην αντιμετώπιση της Βίας στον Αθλητισμό. Συνεργάζεται με την Αστυνομία, τη Δικαιοσύνη, Υπηρεσίες της Πολιτείας (Γ.Γ. Αθλητισμού κλπ), τις Ομοσπονδίες, τις Διοργανώτριες Αρχές, τα Σωματεία.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

(2019) Άμισθο μέλος της Επιτροπής Διοίκησης

Γεώργιος Καλούδης
|
Δικηγόρος
|
Ιθάκης 8, Χαλάνδρι, ΤΚ. 15233
|
info@athleticslaw.gr
|
6948173832
AthleticsLaw © 2021 – 2024 All Rights Reserved
|
Powered by NVG
Πολιτική Απορρήτου
menu